Ještě víc o fair trade

Proč je pro nás fair trade důležitý?

Fair trade je způsob obchodu, který umožňuje pracovníkům a pěstitelům v Africe, Asii a Latinské Americe uživit se vlastní prací a žít důstojně. Mohou posílat své děti do školy a plánovat si budoucnost.

Fair trade zajišťuje:

  • Spravedlivou výkupní cenu pro pěstitele - obchodníci zapojení do Fairtrade se zavazují k tomu, že budou vykupovat kávu, kakao, cukr a další suroviny za takovou cenu, která pěstitelům zajistí obživu.
  • Dlouhodobé obchodní vztahy - obchodníci se také zavazují, že budou od družstev odebírat suroviny po určité časové období. Pěstitelé se nemusí každý rok bát, že nebudou mít svou produkci komu prodávat.
  • Rozvoj komunit - díky tzv. sociální prémii, kterou družstva dostávají, mohou investovat do vzdělávání, budování infrastruktury nebo zdravotní péče.
  • Ochranu přírody - fair trade podporuje udržitelnou produkci s použitím co nejmenšího množství agrochemikálií.
  • Důstojné pracovní podmínky - zaměstnanci na čajových zahradách, květinových farmách, banánových nebo bavlníkových plantážích mají zajištěno dodržování pracovních práv (minimální zákonná mzda, bezpečné pracovní podmínky a uzavřené smlouvy).
  • Rovnoprávnost - fair trade posiluje postavení žen ve společnosti, ženy a muži jsou v družstvech rovnoprávní.
  • Demokracii - fairtradová družstva fungují na demokratickém principu.
  • Zákaz dětské práce - práce, která poškozuje psychický a fyzický vývoj dětí a která probíhá na úkor školní docházky, je ve fair trade zakázaná.